Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas

W dniach od 18 do 25 stycznia 2017 roku obchodzimy w chrześcijańskim świecie wyznaniowym Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. „Skupienie się na wspólnej wierze może jedynie umocnić wieź między Kościołami. Pododbnie próba wspólnego komunikowania wiary chrześcijańskiej w zrozumiały sposób może prowadzić poszczególne Kościoły  do głębszego rozumienia własnej wiary. Pięćsetną rocznicę Reformacji można postrzegać jako okazję do przypomnienia wszystkim – zarówno wierzącym jak i niewierzącym – czym jest wiara chrześcijańska: Bożą miłością w Chrystusie do nas – ludzi i do całego stworzenia”

„W roku 1989 nastąpił upadek Muru Berlińskiego zapoczątkowany przez Ruch Moditwy o Pokój w Niemieckiej Republice Demokratycznej (NRD, Niemcy Wschodnie). W oknach i przy drzwiach ludzie umieszczali świece i modlili się o pokój. Horst Sindermann, członek kierownictwa NRD do 1989 roku, zanotował: 'Zaplanowaliśmy wszystko. Byliśmy przygotowani na wszystko, tylko nie na świece i modlitwy’. Dlatego podział chrześcijan i pojednanie, którego poszukujemy, są symbolizowane przez budowę i burzenie muru. Może to stać się znakiem nadziei dla każdej sytuacji, w której podział wydaje się nie do pokonania. Tak oto budowa symbolicznego muru podczas wyznania grzechów, widzialna obecność tego muru podczas głoszenia słowa i na koniec jego zburzenie w celu utworzenia krzyża jako znaku nadziei, daje nam odwagę do nazwania tych bolesnych podziałów i do przezwyciężenia ich z Bożą pomocą”.

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Top