NOWY ROK LITURGICZNY KOŚCIOŁA – W POLSCE CZAS ODKRYWANIA OSOBY I DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO PRZEZ SAKRAMENT BIERZMOWANIA

„Ducha Prawdy nazywa Chrystus Parakletem. Parakletos zaś znaczy „Pocieszyciel”, a znaczy również „Orędownik” lub „Rzecznik”. Chrystus nazywa Ducha Prawdy „innym” Pocieszycielem, drugim, gdyż On sam, Jezus Chrystus jest pierwszym Pocieszycielem (por. 1 J 2, 1); pierwszym nosicielem i dawcą Dobrej Nowiny. Duch Święty przychodzi po Nim i za Jego sprawą, ażeby dzieło Dobrej Nowiny zbawienia kontynuować w świecie przez Kościół” (św. Jan Paweł II).

Rok liturgiczny 2017-2018 jest pierwszym z dwóch lat w którym będzie realizowany w Polsce program duszpasterski pod hasłem: „Duch, który umacnia miłość.” Pierwszy rok realizacji programu podejmujemy w przekonaniu tego, że na mocy Bierzmowania –  „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym.” Jak wcześniej sakrament Chrztu św. , tak teraz sakrament Bierzmowania będzie źródłem eklezjalnej refleksji nad mocą z wysoka, daną ochrzczonym synom i córkom Kościoła dla podejmowania posłannictwa głoszenia Ewangelii i świadectwa wiary we współczesnym świecie. Przyjdź Duchu Święty i oświeć nas, abyśmy szli i owoc przynosili!


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Top