NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Dzisiaj, w Niedzielę Miłosierdzia, chcemy pamiętać o słowach papieża Fran­ciszka, który – komentując odczytany przed chwilą fragment ewangelii – wskazał, że pierwszym zadaniem Kościoła zleconym mu przy przekazaniu Ducha Świętego jest niesienie przebaczenia grzechów. „Miłosierdzie – naucza Franciszek – ma klu­czowe znaczenie w życiu wiary i jest konkretną formą, poprzez którą ukazujemy zmartwychwstanie Jezusa” (23.04.2017 r.). Wcześniej Papież Benedykt XVI przypo­minał nam, że Duch Święty na nowo rozpala serca wiernych oraz nakłania ich do miłowania swoich braci i sióstr tak, jak Chrystus ich umiłował, a także do tego, aby czynami miłosierdzia dawali całej ludzkości świadectwo miłości Ojca (por. Deus ca­ritas est, 19). Uwielbiamy dzisiaj Boga za to Jego zbawcze działanie pośród nas.”

FRAGMNENT Listu pasterskiego Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia 2018 r. Duch Święty przynagla nas


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Top