NIEDZIELA BIBLIJNA

„Rozpoczynamy X Tydzień Biblijny, którego hasłem są słowa: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Nawiązuje ono do wydarzenia z życia apostołów, którzy pośród prześladowań ze strony Żydów modlili się do Boga o pomoc. I – jak pisze św. Łukasz: „wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże” (por. Dz 4,31).

Wraz z całym Kościołem w Polsce przeżywamy tę Niedzielę Biblijną jako drugi Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. Jak niegdyś apostołowie, tak i my dzisiaj modlimy się do Boga o tę samą Moc i Mądrość – o nowy dar Ducha Świętego. Otrzymujemy Go jako Moc i Mądrość właśnie pod postacią słowa, które od Boga pochodzi. Wsłuchajmy się w mądrość tego słowa i otwórzmy na jego moc – otwórzmy się na Ducha Prawdy, Ducha Stworzyciela i Odnowiciela.”

 

Fragment z materiałów na X Tydzień Biblijny


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Top