Misje Jubileuszowe Górka Klasztorna – żywa Wiara

Wierni skupieni wokół Matki Bożej Góreckiej na Misjach związanych z Jubileuszem 50 lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Góreckiej, przeżywają kolejny dzień ćwiczeń duchowych. Po poniedziałkowych refleksjach dotyczących osobistego stanu wiary, dziś odkrywają „drogocenną perłę”, skarb żywej Wiary. Tej WIARY, która od wielu pokoleń przez ponad 900 lat pozwalała na utrzymanie katolickiej tożsamości rodzin żyjących na Krajnie. Wiele jest świadectw w których opieka Maryi – Królowej Krajny, w sposób cudowny przywołała moc łaski Bożej, zwłaszcza w sytuacjach po ludzku trudnych i beznadziejnych. Wiara ludzi i Miłość Matki, to najprostsze określenie tego, co przed Obrazem Matki Bożej Góreckiej owocowało konkretami płynącymi z łaski Bożej do tak wielu Czcicieli Góreckiej Królowej. Dlatego Koronacja w 1965 roku stała się wielopokoleniowym aktem wdzięczności Kościoła za tą szczególną na tych ziemiach oazę macierzyńskiej opieki Matki i Królowej.

GK DZIEŃ ŻYWEJ WIARYKs. Janusz Jezusek MSF podczas proklamacji Słowa Bożego w Dniu żywej Wiary.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Top