Męczeństwo Chrześcijan w Iraku i Syrii

„Okrutna śmierć  chrześcijańskich męczenników w Iraku i Syrii jest niewątpliwie wielkim znakiem dla wszystkich wierzących w Chrystusa. Pyta nas o moc naszej przynależności do Chrystusa, o zdecydowanie w wyznawaniu Chrystusa, o gotowość do ponoszenia ofiar w imię wierności Ewangelii. Chociaż zdarzają się również w wolnych społeczeństwach świata objawy nietolerancji wobec chrześcijan, to jednak patrząc na tak okrutne męczeństwo chrześcijan w Iraku i Syrii trudno nazywać nieprzyjemności, jakie znoszą chrześcijanie  w Europie i Ameryce prześladowaniami za wiarę. Nie oznacza to jednak, że europejskim chrześcijanom, również Polakom, nie przyjdzie stanąć, nie przyjdzie stanąć wobec tak radykalnej próby wiary i to szybciej niż myślą!

Wtedy krew tych nieznanych braci z Bliskiego Wschodu będzie stanowiła mocne świadectwo i zaproszenie do dorównania ich postawie. Dzisiaj warto wydobyć na światło dzienne te heroiczne postawy zwyczajnych przecież ludzi.

/…/ Mogli ocalić swoje życie za cenę wyrzeczenia się Chrystusa i przejścia na islam, a jednak pozostali niezłomni. Taką heroiczną odwagą oznaczyli się niekiedy kilkunastoletni chłopcy. To są niewątpliwie ludzie, którzy zasługują na chwałę ołtarzy. /…/

I warto pokazać je i opowiadać o nich w świecie, którego jedyną troską zdają się być kolejne romanse, udziwnione kreacje i głupawe wypowiedzi lokalnych celebrytów; w świecie, który podnosi lament z powodu najmniejszej krytyki zła, nazywając ją nietolerancją. Wtedy być może krew irackich i syryjskich męczenników stanie się nasieniem, z którego wyrosną nowe pokolenia prawdziwych chrześcijan.”

Ks. Marian Machinek MSF

Fragment artykułu „Sanguis martyrum, semen christianorum” („Krew męczenników nasieniem chrześcijan”)


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Top