Czas wielkopostnych rekolekcji rozpoczęty

Misje i MiłosierdzieJUBILEUSZOWY ROK MIŁOSIERDZIA OTWIERA PRZED WIERNYMI (OD ŚRODY POPIELCOWEJ) CZAS WIELKIEGO POSTU. JEST TO CZAS POGŁĘBIENIA RELACJI Z KRÓLEM MIŁOSIERDZIA. EKIPA MISJONARZY LUDOWYCH NASZEGO ZGROMADZENIA ROZPOCZĘŁA REKOLEKCYJNĄ SŁUŻBĘ KOŚCIOŁOWI W TYM WYJĄTKOWYM, WIELKOPOSTNYM CZASIE. REKOLEKCJE PARAFIALNE W WIELKIM POŚCIE STANOWIĄ BARDZO WAŻNY ELEMENT DUSZPASTERSKIEJ TROSKI O ZBAWIENIE WIECZNE OCHRZCZONYCH. ROK JUBILEUSZOWY DAJE MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z WIELU ŁASK, KTÓRE WIERNYM ZOSTANĄ UKAZANE W NAUKACH REKOLEKCYJNYCH OGÓLNYCH I STANOWYCH, A DALEJ W SAKRAMENCIE POKUTY I POJEDNANIA, W ROZWAŻANIACH DROGI KRZYŻOWEJ CZY KAZANIACH PASYJNYCH W GORZKICH ŻALACH. MAMY NADZIEJĘ, ŻE REKOLEKCJE PARAFIALNE Z MISJONARZAMI ŚWIĘTEJ RODZINY PRZYNIOSĄ W TYM SZCZEGÓLNYM ROKU MIŁOSIERDZIA OBFITE OWOCE NAWRÓCENIA I PRZEMIANY.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

Top